Ansökningar

(Se även årlig i annons i tidningen Skogen i november under pressinformation)

Ansökningstid

Stiftelsen mottar forskningsansökningar två gånger per år.
Ansökningarna skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 februari och 15 september

Ansökningarna med bilagor mejlas till:

info@annaochnilshakanssonsstiftelse.se

Anvisningar

Ansökan skall göras på ovanstående ansökningsblankett.
Vi ser gärna yngre sökande i början av karriären där bidrag kan sökas till pilotstudier, resebidrag och andra kostnader i befintliga projekt.
Ett normalt bidrag är mellan 50-200.000,-.
Vid frågor kontakta oss enligt kontaktsidan.
Vanligtvis beviljas anslag för ett år.

Behandling av ansökningar

Styrelsen fattar beslut efter granskning av inkomna ansökningar bl.a. efter bedömning av deras relevans i förhållande till stiftelsens ändamål. Utfallet av styrelsens beslut meddelas de sökande senast den 15 april och 15 november aktuellt år. Avslag motiveras ej.

Publicering och register

Ansökningar är inte offentliga och endast de som beviljas bidrag sparas och publiceras i någon form men först efter föregående kontakt om medgivande från bidragsmottagare. Uppgifter om utbetalda bidrag hanteras enligt gällande lagar.

Beviljade projekt

Utbetalning sker mot skriftlig rekvisition enligt överenskommelse om utbetalningsplan. Normalt innehålls 10 % av de beviljade medlen tills slutrapport inlämnats.

Personuppgifter och GDPR

Inom EU gäller den nya Dataskyddslagen, General Data Protection Regulation (GDPR), fr.o.m. den 25 maj 2018. Stiftelsen har anpassat hanteringen av personuppgifter till detta.

Den som ansöker om bidrag från stiftelsen ger sitt samtycke till att stiftelsen behandlar personuppgifter om sökanden. Den som beviljas bidrag kommer dessutom att kontaktas av stiftelsen om samtycke (medgivande) till fortsatt behandling av personuppgifter.

Genom kontakt med stiftelsen, Hans G. Isaksson (se ”kontakt”), kan samtycke när som helst återkallas. En bidragssökande kan också när som helst beställa ett registerutdrag om vilka personuppgifter stiftelsen har om sökanden.