Kontakt


Kontaktpersoner för stiftelsen är:
Hans Göran Isaksson (forskningsansökningar) och
Eric Östlund (ekonomisk hantering av bidrag, praktiska frågor etc.)

Anna och Nils Håkanssons Stiftelse
Hans Göran Isaksson
Tel: 063-13 34 46, mobil: 070-524 47 82
E-post: isaksson.hans.g@gmail.com

Anna och Nils Håkanssons stiftelse
c/o Eric Östlund
Artillerigatan 8 A
831 35 ÖSTERSUND
Mobil: 070-6924913
E-post: eric.ostlund@telia.com