Press

Annonser

ANSÖKNINGAR OM BIDRAG FRÅN ANNA OCH NILS HÅKANSSONS STIFTELSE TILL FORSKNING M.M. FÖR FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

Stiftelsen skall stödja vetenskaplig undervisning, forskning och försöksverksamhet för att främja landets skogsbruk – i första hand i Norrlands inland – särskilt sådant som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.

Ansökningar prövas av styrelsen och skall för att kunna beaktas ha inkommit senast den 15 februari eller 15 september 2024. De är inte offentliga och endast de som beviljas bidrag sparas och publiceras i någon form men först efter föregående kontakt.

För forskningsfrågor kontakta f. länsjägmästaren Hans Göran Isaksson, tel. 070-524 47 82 eller 063-13 34 46.

För praktiska och ekonomiska frågor kontakta Eric Östlund, tel. 070-692 49 13

Beslut om bidrag meddelas senast den 15 april och 15 november 2024.

Pressinformation

2023-05-31
Bidrag från Anna och Nils Håkanssons stiftelse, Östersund

Stiftelsen som inrättades av Anna och Nils Håkansson, Östersund har till syfte att främja skogsbruket i första hand i Norrlands inland genom stöd till bl.a. forskning och försöksverksamhet. Sedan 1987 har stiftelsen genom årliga beslut lämnat stöd med sammanlagt drygt 8 miljoner kronor.

Stiftelsen har i år beslutat om följande bidrag:

120.000 kr till skog.doktor Raul Fernandez Lacruz, Skogforsk, Sävar till projektet ”Nya terminalsystem för säkrare och effektivare försörjningskedjor av skogsbränsle”

186 100 kr till postdoktor Stefan Hupperts och professor Michael Gundale, Sveriges lantbruksuniversitet(SLU), Umeå till projektet ”Kan skogsplantor ta upp kväve direkt via biologisk kvävefixering”

109 000 kr till doktorand Magdalena Fassl, Sverige lantbruksuniversitet(SLU), Umeå till projektet ”Tillväxt och klimat i de norrländska skogarna under 100 år”