Om stiftelsen

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att därigenom främja landets skogsbruk. I första hand skall skogsbruket inom Norrlands inland främjas. Bidrag bör kunna ges till sådan forskning och försöksverksamhet som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.

Grundare

Stiftelsen bildades 1986 av makarna Anna och Nils Håkansson, Östersund för att främja landets skogsbruk, i första hand i Norrlands inland. Stiftelsens grundkapital utgjordes av donation i form av aktier noterade på Stockholms fondbörs. Stiftelsens tillgångar skall förvaltas så att största möjliga avkastning erhålls utan att dock äventyra säkerheten i placeringarna.

Nils Håkansson

Nils Håkansson (1912-1998) var född i Månsåsen och tillbringade större delen av sitt liv i Jämtland. Han började sin karriär vid Gärdsta Diversehandel som han övertog 1934. Han blev tidigt intresserad av skog och förvärvade gradvis ett antal fastigheter i Mellannorrland. Hans tonvikt på förstklassig skogsskötsel blev allmänt känd och belönades även med diplom. Nils drev också ett antal mindre sågverk innan han som delägare med Sven O Persson blev VD på Bonäshamns Sågverk. I slutet på 50-talet byggde han Norrlands första spånskivefabrik i Lockne; fabriken blev efter några år förvärvad av Byggelit. Under senare tid drev Nils en avverkningsrörelse med avsättning främst i Norge.

Nils Håkansson var också under lång tid styrelsemedlem i Jämtlands Folkbank och bidrog bl. a. till att banken öppnade kontor i Stockholm. Han var också styrelsemedlem, och under en tid styrelseordförande, i Länsförsäkringsbolaget. Hans kreativitet och omtänksamhet ledde till att han ofta blev anlitad i förtroendeärenden.

Anna Håkansson

Anna Håkansson (1915-2005) var uppväxt i Gärdsta och fick sin utbildning i Östersund. En av hennes många verksamhetsområden var vävning med speciell inriktning på traditionella mönster. Som aktiv fotograf fick hon tillfälle att arkivera sitt stora intresse för människor och deras öden och även trädgårdar. Anna lade stor vikt på att bevara kulturminnen och arrangerade t. ex. en permanent utställning av traditionella bruddräkter i Marby Gammalgård.

Anna Håkansson var medlem i Östersunds Frivilliga Kyrkokör, som ofta var på sångresa. Under en tid var hon också kyrkvärd i Marielundskyrkan. Hon var känd som en gladlynt och omtänksam person. Styrelse

Styrelsen

Stiftelsen leds av en styrelse på minst tre personer, jämte suppleant för dem. Nils Hemming Håkansson, son till grundarna, skall vara självskriven ledamot och ordförande under sin livstid. Vid årsstämman 2023 valde Nils Hemming Håkansson att avgå och ersattes då av Anneli Thomas och Nils Hampus Håkansson från familjen Håkansson.

Stiftelsens har sitt säte i Östersund.

Nuvarande styrelse

Ordförande:
Catharina Andersson, MATTMAR

Ledamöter:
Hans Göran Isaksson, ÖSTERSUND
Gunnar Olofsson, ÖSTERSUND
Eric Östlund, ÖSTERSUND
Nils Håkansson, STOCKHOLM

Suppleant:
Anneli Thomas, STORBRITANNIEN