Seminarier

Kommande seminarier och exkursioner

Inga inplanerade


Tidigare seminarier och exkursioner

Seminarium 2015-03-30, Campus, Mittuniversitetet, Östersund
Rotröta och laserscanning

Seminarium 2011-03-21, Campus, Mittuniversitetet, Östersund
Anna och Nils Håkanssons stiftelse firar 25 år
Vilka framtidsutsikter har skogsbruket i Norrlands inland? Seminariet tog upp frågor om både produktionen och användningen av skog.

Exkursion 2008-06-12, Klövsjö
Skogsbetet och skogen i Klövsjö. Exkursionen anordnas av Anna och Nils Håkanssons stiftelse tillsammans med Brattåsstiftelsen, Sundsvall. Professor em Lars Kardell leder exkursionen.

Kvällsseminarium 2008-04-01, Campus, Mittuniversitetet, Östersund
Klimatvariationer och trädens årsringar, Skog doktor Maarit Kalela-Brundin, Skogsmuseet, Lycksele

Skogsseminarium 2005-08-23 Arctura, Östersund
Markberedning med vattenånga, Professor Marie-Charlotte Nilsson, SLU, Umeå
Röjning och viltskador- en storskalig experimentell studie, Docent Anders Karlsson, SLU, Umeå

Lunchseminarium 1998-08-17, Restaurang Hov, Jamtli, Östersund
Jämförande studier i och utanför några skogsreservat i mellersta Norrland, Professor Lars Kardell, SLU, Uppsala

Fältexkursion 1995-08-23, Åsarna.
Åsarnaförsöken – jämförande undersökning mellan naturlig föryngring, sådd, och plantering, Forecare AB genom Erland