Välkommen till Anna och
Nils Håkanssons stiftelse


”Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att därigenom främja landets skogsbruk. I första hand skall skogsbruket inom Norrlands inland främjas. Bidrag bör kunna ges till sådan forskning och försöksverksamhet som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet.”